Mục tiêu năm 2020 tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương diện thanh toán dưới 10%

.
Ổn định tài chính là ổn định vĩ mô
Theo Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam, đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 986/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam), Chính phủ coi hệ thống tiền tệ, ngân hàng và hoạt động của các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong tổng thể hệ thống tài chính Việt Nam.
Do đó, việc ổn định hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng đóng vai trò chủ chốt trong ổn định tiền tệ và ổn định tài chính, là điều kiện tiên quyết để ổn định kinh tế vĩ mô.
Sự ổn định này phải được đảm bảo bằng sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác…
Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đóng vai trò quan trọng góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nhà nước thông qua vai trò của NHNN kiến tạo môi trường kinh doanh tiền tệ, ngân hàng ổn định, an toàn… thượng tôn pháp luật và tôn trọng các quy luật thị trường.
Nhà nước can thiệp chủ yếu bằng công cụ thị trường, hoặc thông qua nguồn lực tài chính nhà nước.
Hệ thống các tổ chức tín dụng, gồm mọi thành phần kinh tế, được đối xử bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật, hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 
Khoảng 2 năm nữa, Việt Nam sẽ đạt tỷ trọng tiền mặt dưới 10%
Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đặt ra mục tiêu hiện đại hóa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng: Có mô hình tổ chức hợp lý và cơ chế vận hành đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả, phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có đầy đủ vị thế pháp lý và trách nhiệm giải trình.
Thực hiện mục tiêu ưu tiên là kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững…
Tăng dần tính độc lập, chủ động và trách nhiệm giải trình của Ngân hàng Nhà nước về mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát ở mức phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.
Tăng cường năng lực thể chế, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước… Đến cuối năm 2025, thanh tra, giám sát ngân hàng tuân thủ phần lớn các nguyên tắc giám sát ngân hàng hiệu quả theo Basel.
Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS. Đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở dưới mức 10%; đến cuối năm 2025, con số này rút xuống còn 8%.

TUỆ MINH

Tin liên quan
  • Ngân hàng sẽ khó nới room tín dụng, dù còn dư địa tăng trưởng
  • Sẽ không có thêm ngân hàng 100% vốn ngoại
  • Giá USD tăng nhẹ
  • Vì sao Ngân hàng Nhà nước không tăng chỉ tiêu tín dụng?
Cùng dòng sự kiện
Từ khóa: Ngân hàng Nhà nước, lãi suất, lạm phát, doanh thu, tiền mặt
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn