Bộ Tư pháp dự kiến cắt bỏ 43 điều kiện kinh doanh

.

  • Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
  • Ngày mai, Quốc hội vẫn sẽ biểu quyết thông qua danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
  • Băn khoăn về điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
  • Đề nghị quy định vận tải xe khách là ngành nghề kinh doanh đặc biệt


Cụ thể thuộc các lĩnh vực: Hành nghề luật sư; hành nghề công chứng; hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả; hành nghề bán đấu giá tài sản; hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại; hành nghề thừa phát lại; hành nghề quản tài viên.

Bộ Tư pháp dự kiến đề xuất đơn giản, cắt giảm hoặc bãi bỏ 43 điều kiện, đạt tỷ lệ 44%. Nếu thực hiện theo phương án này, Luật Luật sư, Luật Công chứng, Luật Đấu giá tài sản, Luật Phá sản, Luật Trọng tài thương mại, Luật Giám định tư pháp và một số nghị định hướng dẫn triển khai luật cần phải sửa đổi, bổ sung.

Hải Châu
Nguồn: cand.com.vn