Công ty Mỹ tìm đối tác Việt Nam

.

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng xin liên hệ với Vietrade New York.

Thông tin liên hệ:

Tel: 212 868 2686/ 212 868 2688

Email: [email protected]/[email protected]

Nguồn: Vietnamexport.com

Nguồn: vinanet.vn