Doanh nghiệp Bỉ tìm nhà cung cấp trái thanh long

.

 

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, liên hệ:

Liên hệ : Ms. Emily Van Dyck

email : [email protected]

Tel : +32 3 317 06 71

Nguồn: Vietnamexport.com

Nguồn: vinanet.vn