Thành lập TAND, VKSND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

.

Trình bày Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền cho biết, căn cứ Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Nghị quyết của UBTVQH, Tòa án nhân dân tối cao trình UBTVQH quyết định thành lập Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để bảo đảm ổn định, đi vào hoạt động sau khi được thành lập, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ kế thừa toàn bộ số lượng biên chế, thẩm phán và trụ sở, cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của TAND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay.

Toàn cảnh phiên họp.

Theo Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày, Ủy ban Tư pháp tán thành với Tờ trình của Chánh án TANDTC đề nghị UBTVQH quyết định thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Thành.

Thực hiện Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH, đến nay HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức khác của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được thành lập và hoạt động. Vì vậy, việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cần thiết, bảo đảm phù hợp, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Ủy ban Tư pháp tán thành với TANDTC về phương án biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ. Theo đó, trước mắt sau khi được thành lập, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp quản toàn bộ số lượng biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm khác như: trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Tòa án nhân dân huyện Tân Thành.

Như vậy, sau khi được thành lập, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ sẽ đủ điều kiện và bảo đảm hoạt động được ngay.

Các thành viên của UBTVQH đều đồng tình với việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trên cơ sở thảo luận, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo quy định của pháp luật. Biên chế, số lượng thẩm phán, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án nhân dân đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 473a/NQ-UBTVQH13 ngày 28/3/2012 về tổng biên chế và số lượng thẩm phán của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp và Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH13 ngày 1/7/2016 về việc giao, bổ sung số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp cho tòa án các cấp.

Cũng trong chiều 11/7, UBTVQH đã xem xét, quyết định thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo tờ trình do Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn trình bày nhấn mạnh: Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Nghị quyết của UBTVQH, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình UBTVQH quyết định thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để bảo đảm ổn định, đi vào hoạt động sau khi được thành lập, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ kế thừa toàn bộ số lượng biên chế, Thẩm phán và trụ sở, cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Trình bày báo cáo thẩm tra Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị UBTVQH quyết định thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu rõ: Ủy ban Tư pháp tán thành với Tờ trình của Viện trưởng VKSNDTC đề nghị UBTVQH quyết định thành lập VKSND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH, đến nay HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức khác của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được thành lập và hoạt động.

Vì vậy, việc thành lập VKSND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cần thiết, bảo đảm phù hợp, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Ủy ban Tư pháp tán thành với VKSNDTC về phương án biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm hoạt động của VKSND thị xã Phú Mỹ.

Trên cơ sở thảo luận về nội dung này tại phiên họp, UBTVQH đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định theo quy định của pháp luật.

Biên chế, số lượng kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân đã được UBTVQH quyết định tại Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 về tổng biên chế và số lượng kiểm sát viên, điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Khai mạc Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường...
Lào thông qua 5 bộ luật mới tại Kỳ họp thứ 5...
Ủy ban Kinh tế Quốc hội "gỡ rối" cho metro Bến...
Nên đọc
#frm_ques {border-top: 1px dotted #666; margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #detail-news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #detail-news .answer_gltt{text-align: justify; padding-left: 21px;border-left: 2px solid #ddd;margin: 10px 0px 10px 44px !important;} #detail-news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important}
Theo Báo Chính phủ
kết nối facebook youtube google plus twitter
.readmore-box { border: 1px solid #a51423 !important; margin: 15px 0; height: 253px; clear:both; overflow: hidden; } .readmore-box .heading { border-top: 2px solid #a51423 !important; padding: 5px !important; border-bottom: 1px solid #a51423 !important; } .readmore-box .heading a { font-family: UTM_Avo_B,arial !important; font-size: 15px !important; text-transform: uppercase !important; color: #a51423 !important; } .listing { padding: 10px !important; } .listing li { float: left; width: 135px !important; margin: 5px 7px !important; } .listing li .img { display: block; width: 135px !important; height: 95px !important; overflow: hidden !important; margin-bottom: 5px !important; }
Tin nóng trong ngày
 • Quảng Ngãi: Con 12 tuổi nghi giết cha rồi tạo hiện trường giả
 • Quảng Bình: Nửa đêm đột nhập nhà dân "khoắng" gần 200 triệu đồng
 • TPHCM: Tiếp viên nhà hàng “đi khách” với giá 1 triệu đồng
 • Bình Dương: Nghi án chồng đâm vợ trước trường mầm non rồi uống thuốc tự tử
 • Tags:
 • Thành lập TAND
 • VKSND
 • thị xã Phú Mỹ
 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • UBTVQH
Thêm bình luận
Họ tên
Email
captcha
Nhập mã bảo mật
Cancel
Các tin khác
 • Khủng hoảng Donbass: Ông Putin đề nghị TT Trump tổ chức trưng cầu dân ý 15:10:00 20/07/2018
 • Chuẩn bị đánh phiến quân ở Idlib, quân đội Syria nhận tin vui từ các bộ lạc 14:31:00 20/07/2018
 • Quân đội Syria tung đòn đối phó động thái của phiến quân ở Lattakia 13:57:00 20/07/2018
 • Công bố quyết định nhân sự của Tổng cục Chính trị CAND 15:33:00 20/07/2018
 • Nestlé Việt Nam khánh thành dây chuyền sản xuất viên nén cà phê cao cấp 13:42:33 20/07/2018
 • FPT lãi sau thuế 6 tháng đạt 1.412 tỷ đồng, tăng trưởng 17% 15:02:00 20/07/2018
 • Hơn 5.000 người được cứu trong thiên tai, sự cố 14:37:00 20/07/2018
 • Lũ khẩn cấp trên sông Thao; cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở Bắc Bộ 13:34:05 20/07/2018
 • "Giải mã" cơn giận hiếm thấy của ông Kim Jong-un trong các chuyến thị sát 13:36:04 20/07/2018
 • Ai Cập mở nắp quan tài hơn 2.000 tuổi khiến dân mạng nín thở 12:37:56 20/07/2018
 • Đậu xị - món ngon nhớ lâu của người Hà Giang 15:32:00 20/07/2018
 • Những điểm đến hay ho ở Qatar - nơi tổ chức World Cup 2022 14:01:00 20/07/2018
 • Đề xuất đặc thù về tài chính với tổ chức tín dụng yếu kém 14:23:00 20/07/2018
 • Quản lý vốn nhà nước: Thiếu cơ chế giám sát toàn diện, chuyên nghiệp 13:37:40 20/07/2018
Nguồn: doanhnghiepvn.vn