Phải tuân thủ quy định

.
(HNM) - Cổ phần hóa và thực hiện thoái vốn doanh nghiệp nhà nước từ lâu đã là chủ trương xuyên suốt, cũng như quyết tâm của các cấp điều hành, nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Nhà nước. Đó là việc làm thiết thực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa thành phần kết hợp huy động nguồn lực xã hội, nhất là vốn từ khu vực tư nhân.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc cổ phần hóa, thoái vốn chưa bao giờ suôn sẻ, diễn ra chậm hơn so với yêu cầu tiến độ, thậm chí còn bộc lộ không ít sai phạm. Đơn cử, kết quả thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) vừa được Thanh tra Chính phủ hoàn tất đã cho thấy một số sai phạm. Cụ thể, việc cổ phần hóa, thoái vốn tại đây đã không đúng với đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015. Trên thực tế, chủ đầu tư đã chuyển nhượng số vốn cao hơn mức theo quy định. Ngoài ra, Công ty Hợp Thành - là bên mua cổ phần Cảng Quy Nhơn chậm thanh toán so với cam kết trong giao dịch này.

Sai phạm khi cổ phần hóa ở Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn đã rõ và Thanh tra Chính phủ cũng có kiến nghị xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm. Nhưng rõ ràng đây là câu chuyện về quản lý và cũng là bài học để các doanh nghiệp nhà nước khác khi thực hiện cổ phần hóa phải tuân thủ đúng các quy định, đáp ứng yêu cầu quan trọng của việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước là phải bảo đảm nguồn vốn, tránh thất thoát và duy trì an toàn vốn nhà nước. Đặc biệt là phải minh bạch về thông tin, cũng như yêu cầu có phương án hoạt động hiệu quả các dự án sau khi sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra là rất quan trọng, phải được làm thường xuyên nhằm phát hiện sai phạm, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm mục tiêu tổng thể của chủ trương cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và quyền lợi của các bên liên quan.
Kính Lúp
  • Chia sẻ:
  • Tweet
Từ khoá
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thoái vốn
Nguồn: hanoimoi.com.vn