Điều kiện cấp bù chênh lệch lãi suất khi mua NOXH

.

Nội dung quyết định nêu rõ, các đối tượng được áp dụng cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay mua NOXH gồm có: Đối tượng vay vốn đầu tư xây dựng NOXH; các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định trong từng thời kỳ và Ngân hàng Chính sách xã hội. Bên cạnh đó, chính sách này còn được áp dụng với những đối tượng vay vốn để thuê mua, thuê, mua NOXH; sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới nhà để ở theo Nghị định 100.

Theo đó, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã ký hợp đồng tín dụng, đã được giải ngân vốn vay tại các tổ chức tín dụng theo đúng Nghị định 100 thì những khoản cho vay được ngân sách Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất.

Mặt khác, việc cấp bù lãi suất này phải đúng đối tượng, người vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích; đồng thời là khoản cho vay trong hạn tại thời điểm cấp bù chênh lệch lãi suất.

cấp bù lãi suất khi vay mua NOXH
Khi vay mua NOXH, một số đối tượng sẽ được cấp bù lãi suất. (Ảnh: Tiến Tuấn)

Tuy nhiên, việc cấp bù lãi suất không áp dụng với khoảng thời gian vay bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ nếu các khoản cho vay (cả gốc và lãi) bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ. Điều kiện này không áp dụng với trường hợp các khoản cho vay bị rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng được gia hạn nợ theo quy định của pháp luật.

Khách hàng sẽ tiếp tục được cấp bù chênh lệch lãi suất nếu khách hàng đã trả hết phần nợ quá hạn cũng như khoản cho vay được xác định trở lại trạng thái trong hạn (trường hợp trả nợ đúng hạn từ kỳ trả nợ tiếp theo).

Trong những năm 2016 - 2020, mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các tổ chức tín dụng cho vay chương trình nhà ở theo Nghị định số 100/2015 là 3%/năm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất cùng phí quản lý thực hiện cho vay để thuê mua, thuê, mua NOXH, sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới nhà để ở, cho vay đầu tư xây dựng NOXH theo cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định.

Nguồn: dothi.net