Lãi suất cho vay mua NOXH tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 4,8%/năm

.

Theo đó, các đối tượng thuê mua, mua NOXH; cải tạo sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ban hành ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NOXH trong năm 2018 được vay Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi là 0,4%/tháng, 4,8%/năm. Đồng thời, lãi suất nợ quá hạn sẽ bằng 130% lãi suất khi cho vay.

lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội
Lãi suất cho vay mua NOXH tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2018 là 4,8%/năm.

Được biết, đối tượng được vay vốn ưu đãi để thuê mua, thuê, mua NOXH; sửa chữa, cải tạo hoặc xây mới nhà để ở là đối tượng quy định tại các Khoản 1, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 49 Luật Nhà ở, theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, thời gian tối thiểu các đối tượng trên được vay là 15 năm. Người vay sẽ được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn nếu khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2735/QĐ-NHNN vào cuối năm 2017, quy định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm nay là 5% đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

Nguồn: dothi.net