Bắc Ninh: Tầm nhìn mới về quy hoạch phát triển đô thị

.
(Xây dựng) - Dự báo được xu thế phát triển, phát huy tiềm năng, thế mạnh, Bắc Ninh đã chọn con đường đi lên bằng phát triển công nghiệp và dịch vụ đô thị, xác định mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, văn minh, sinh thái, thông minh và phát triển bền vững, bao trùm là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển. Trong tiến trình đó, ngành Xây dựng vinh dự được giao trọng trách là cơ quan tham mưu, quản lý và thực hiện công tác quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị.

-->

(Xây dựng) - Dự báo được xu thế phát triển, phát huy tiềm năng, thế mạnh, Bắc Ninh đã chọn con đường đi lên bằng phát triển công nghiệp và dịch vụ đô thị, xác định mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, văn minh, sinh thái, thông minh và phát triển bền vững, bao trùm là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển. Trong tiến trình đó, ngành Xây dựng vinh dự được giao trọng trách là cơ quan tham mưu, quản lý và thực hiện công tác quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị.


Ông Nguyễn Tử Quỳnh

Trong nhiệm vụ lớn đó, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất, đi trước và mang tầm chiến lược. Vì vậy, người làm quy hoạch không những cần có năng lực chuyên môn, kiến thức tổng hợp, tầm nhìn xa trông rộng mà còn phải khát khao cống hiến, thực sự tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, không ngừng nỗ lực, sáng tạo. Ngành Xây dựng cần quy tụ những người làm công tác quy hoạch như thế, để trong giai đoạn mới tiếp nối được một cách xuất sắc những thành tựu đã đạt được, đồng thời hoàn thiện quy hoạch, kiến trúc, đẩy nhanh tiến trình nâng cấp đô thị, tập trung thực hiện mục tiêu tỉnh trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Tầm nhìn mới về quy hoạch phát triển đô thị đối với Bắc Ninh là: Xây dựng một TP hiện đại trong vùng Thủ đô, phát triển và hội nhập với các đô thị tiên tiến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, song vẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa độc đáo, trở thành điểm đến hấp dẫn để mọi người sống và làm việc. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với ngành Xây dựng Bắc Ninh với vai trò tham mưu, quản lý lĩnh vực quan trọng này. Với truyền thống vẻ vang 60 năm và những kết quả đạt được trong 20 năm qua, tôi tin rằng ngành Xây dựng Bắc Ninh sẽ đoàn kết, phấn đấu để giữ trọn niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Tử Quỳnh
Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh


Nguồn: www.baoxaydung.com.vn