Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

.
Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
14 Tháng Tám, 2018 q lt

     Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 33/2016/NQ-HĐND       […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng (12/11/2018)
 • Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La (09/11/2018)
 • Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (31/10/2018)
     Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 33/2016/NQ-HĐND

                                 Quảng Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 6030/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị bãi bỏ và ban hành quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 82/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau

1. Phạm vi áp dụng: Các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và  đối với cả trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc thẩm định hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

3. Trường hợp miễn: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

4. Cơ quan thu phí:

a) Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam.

b) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố.

5. Mức thu:

a) Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Nội dung

Đơn vị tính

Hồ sơ cấp mới (lần đầu)

Hồ sơ cấp lại (cấp đổi) Giấy chứng nhận

I. Đất ở

1. Các phường thuộc TP Tam Kỳ, TP Hội An, TX Điện Bàn

đồng/hồ sơ

90.000

45.000

2. Thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Tiên Phước và Hiệp Đức

đồng/hồ sơ

25.000

15.000

3. Các thị trấn còn lại và các xã

đồng/hồ sơ

10.000

5.000

II. Đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh

1. Dưới 01 ha

đồng/hồ sơ

600.000

300.000

2. Từ 01 ha đến dưới 20 ha

đồng/hồ sơ

1.800.000

900.000

3. Từ 20 ha đến dưới 50 ha

đồng/hồ sơ

2.800.000

1.400.000

4. Từ 50 ha đến dưới 100 ha

đồng/hồ sơ

3.800.000

1.900.000

5. Từ 100 ha trở lên

đồng/hồ sơ

4.800.000

2.400.000

b) Đối với hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất (mua bán nhà gắn liền với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất): Mức thu được tính bằng 0,15% giá trị chuyển nhượng, nhưng tối đa không vượt quá 5.000.000 đồng/hồ sơ và tối thiểu không dưới 100.000 đồng/hồ sơ.

5. Quản lý và sử dụng: Trích để lại cho cơ quan quản lý thu 30% tổng số tiền thu được; nộp vào ngân sách nhà nước 70% theo mục lục ngân sách và phân cấp ngân sách hiện hành.

….

>>> Tải Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Bài viết tham khảo:

 • Mức thu phí thăm quan bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh
 • Phí tham quan di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội

     Để được tư vấn chi tiết về Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
Đánh giá bài viết
Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Thủ tục xin cấp lại giấy phép xây dựng bị mất 2019
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Hưng Yên năm 2018
 • Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Cần Thơ năm 2018
 • Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
 • Vợ có được bán đất khi chồng đang đi tù – Luật Toàn Quốc
 • Những người được hưởng di sản thừa kế đất đai theo quy định hiện hành
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An năm 2018
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Điện Biên năm 2018
 • Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Các bài viết khác
 • Mức lãi suất theo quy định của bộ luật dân sự
 • Điều kiện giao dịch dân sự có hiệu lực năm 2019 theo quy định của pháp luật
 • Quy định về trách nhiệm dân sự năm 2019 - Luật Toàn Quốc
 • Thủ tục xin cấp lại giấy phép xây dựng bị mất 2019
 • Hồ sơ hưởng ốm đau 2019 gồm những giấy tờ nào - Luật Toàn Quốc
 • Tư vấn về trợ cấp cấp thôi việc 2019 mới nhất - Luật Toàn quốc
 • Thủ tục chứng nhận lãnh sự tại cơ quan đại diện 2019 mới nhất
 • Tư vấn trợ cấp thôi việc 2019 mới nhất - Luật Toàn quốc
 • Quy định pháp luật về người lao động cao tuổi 2019
 • Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của nước ngoài 2019
Nguồn: luattoanquoc.com