Tải quyết định 2779/2014 QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh về tiếp nhận hồ sơ đất đai

.
Tải quyết định 2779/2014 QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh về tiếp nhận hồ sơ đất đai
15 Tháng Tám, 2018 q lt

Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH 2779/2014 QĐ-UBND TỈNH QUẢNG NINH1.1 QUYẾT ĐỊNH1.2 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC, THỜI GIAN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỦ TỤC VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng (12/11/2018)
 • Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La (09/11/2018)
 • Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (31/10/2018)

Xem mục lục của bài viết

 • 1 QUYẾT ĐỊNH 2779/2014 QĐ-UBND TỈNH QUẢNG NINH
  • 1.1 QUYẾT ĐỊNH
  • 1.2 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC, THỜI GIAN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỦ TỤC VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MUA NHÀ Ở GẮN LIỀN VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
 • 2 Bạn có thể tải quyết định 2779/2014 QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh theo đường link dưới đây:
 • 3      >>> Tải quyết định 2779/2014 QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh
QUYẾT ĐỊNH 2779/2014 QĐ-UBND TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 2779/2014/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC, THỜI GIAN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỦ TỤC VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MUA NHÀ Ở GẮN LIỀN VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 382/TTr-TNMT-ĐKĐĐ ngày 27/8/2014 và Công văn số 3222/TNMT-ĐKĐĐ ngày 21/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục, thời gian các bước thực hiện thủ tục về việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số1179/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 3869/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 13 và điểm b khoản 1 Điều 15 của Bản quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 1179/2011/QĐ-UBND ngày 21/04/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Thông

Bạn có thể tải quyết định 2779/2014 QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh theo đường link dưới đây:      >>> Tải quyết định 2779/2014 QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh

Bài viết tham khảo:

 • Luật đất đai 2013
 • Nghị định 45/2014 NĐ-CP

     Để được tư vấn về lĩnh vực đất đai quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Tải quyết định 2779/2014 QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh về tiếp nhận hồ sơ đất đai
Đánh giá bài viết
Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Mức phạt vi phạm quy định về BVMT đất là bao nhiêu?
 • Thủ tục xin cấp lại giấy phép xây dựng bị mất 2019
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Hưng Yên năm 2018
 • Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Cần Thơ năm 2018
 • Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
 • Vợ có được bán đất khi chồng đang đi tù – Luật Toàn Quốc
 • Những người được hưởng di sản thừa kế đất đai theo quy định hiện hành
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An năm 2018
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Điện Biên năm 2018
Các bài viết khác
 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật
 • Điều kiện cấp giấy phép cho ngân hàng liên doanh
 • Tải mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất
 • Tải Thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện (mẫu số 26-DS)
 • Mức phạt vi phạm quy định về kiểm soát loài ngoại lai xâm phạm mới nhất
 • Mức phạt vi phạm về quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
 • Tiêu chuẩn làm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp
 • Nguyên tắc tối huệ quốc là gì theo quy định pháp luật
 • Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất
 • Tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu - Luật Toàn Quốc
Nguồn: luattoanquoc.com