Cho vay nhà ở xã hội đã sẵn sàng giải ngân

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn