Giá vàng bất ngờ tăng mạnh

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn