Nâng hạng thị trường chứng khoán: Sẽ "chốt" trong 1, 2 năm tới?

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn