Đầu tư xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ 511 tỷ đồng

.
Nguồn: dothidiaoc.com