Nhà phố Hà Nội, Tp.HCM rộng 200m2 có thể nộp trăm triệu tiền thuế

.

Về dự án Luật Thuế tài sản, tại các phương án đề xuất đánh thuế tài sản, Bộ Tài chính đã tính toán tác động của dự thảo chính sách thuế mới này đối với đời sống kinh tế xã hội theo cả 2 phương án, thuế suất 0,3% và 0,4% cho bất động sản có giá trị trên 700 triệu đồng.

Theo đó, trường hợp được đưa ra tính toán là đối với thửa đất có diện tích 200m2, giá tính thuế là giá đất do UBND tỉnh, thành phố ban hành.

Ở khu vực nông thôn, người dân sẽ phải đóng tiền thuế từ 9.000 - 270.000 đồng/hộ/năm với mức thuế suất 0,3%, chiếm từ 0,0036 - 0,063% thu nhập bình quân của hộ 4 người đối với nhóm có thu nhập cao nhất. Mức thuế phải nộp nếu áp thuế suất 0,4% là 12.000 - 360.000 đồng/hộ/năm, chiếm 0,0048 - 0,084% thu nhập bình quân của hộ 4 người. Trong đó, người dân địa phương phải đóng tiền thuế thấp nhất là ở Hòa Bình, cao nhất là ở Hà Nội.

Nhà đất
Nhà phố giá trị cao ở Hà Nội, Tp.HCM có thể sẽ chịu mức thuế cao. Ảnh: Lê Hiếu

Đối với giá đất cao nhất tại bảng giá đất do UBND các tỉnh, thành phố ban hành, người dân sẽ phải đóng tiền thuế từ 180.000 đồng đến 3,9 triệu đồng/hộ/năm ở mức thuế suất 0,3% (chiếm 0,068 - 1,65% thu nhập bình quân của hộ 4 người) và từ 240.000 đồng đến khoảng 5,2 triệu đồng/hộ/năm với thuế suất 0,4% (chiếm từ 0,091 - 2,2% thu nhập bình quân của hộ 4 người).

Trong đó, người dân ở tỉnh Bạc Liêu sẽ đóng thuế thấp nhất, còn Hà Nội và Tp.HCM chịu mức thuế cao nhất.

Tính theo giá đất bình quân chung của cả nước, người dân sẽ phải đóng 423.000 đồng/hộ/năm nếu áp thuế suất 0,3% (chiếm 0,131% thu nhập bình quân của hộ 4 người) đối với nhóm có thu nhập cao nhất. Với mức thuế 0,4%, người dân sẽ phải đóng 564.000 đồng/hộ/năm, (chiếm 0,175% thu nhập bình quân hộ 4 người có thu nhập cao nhất). Cùng một chính sách nhưng áp dụng cho khu vực thành thị sẽ có nhiều khác biệt.

Cụ thể, với giá đất thấp nhất tại bảng giá đất do UBND các tỉnh ban hành hiện nay, nếu áp thuế suất thuế tài sản 0,3% thì số thuế người dân phải nộp từ 18.000 đồng đến 2,376 triệu đồng/hộ/năm (chiếm từ 0,007 - 0,45% thu nhập bình quân hộ 4 người có thu nhập cao nhất).

Với mức thuế suất 0,4%, số thuế phải nộp từ 24.000 đồng đến 3,168 triệu đồng/hộ/năm (chiếm 0,01-0,62% thu nhập bình quân hộ 4 người có thu nhập cao nhất).

Với giá đất thấp nhất tại bảng giá đất do UBND các tỉnh ban hành, mức thuế suất thuế tài sản dự kiến là 0,3% thì số thuế người dân phải nộp 1 - 97,2 triệu đồng/hộ/năm.

Số thuế phải nộp lên đến 1,344 - 129,6 triệu đồng/hộ/năm nếu áp dụng mức thuế suất 0,4%.

Người dân phải nộp thuế cao nhất là ở Hà Nội và Tp.HCM và thấp nhất ở Lai Châu.

Theo Bộ Tài chính, các trường hợp phải nộp thuế tài sản cao đều là những thửa đất ở những vị trí đặc biệt, đất mặt phố, có giá đất cao và đa số người có quyền sử dụng đất ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền công còn có thu nhập cao từ việc cho thuê đất, thuê nhà, kinh doanh. Nên nếu so sánh trên tổng thu nhập (thu nhập từ tiền công, tiền lương và thu nhập từ hoạt động cho thuê đất, thuê nhà, kinh doanh) thì số thuế tài sản phải nộp không phải là lớn.

Đối với trường hợp sở hữu giá trị tài sản lớn, trong khi thu nhập chỉ có tiền lương, tiền công ở mức thấp, chưa có nguồn để trả thuế, tại dự thảo luật đã có quy định cho phép chậm nộp tiền thuế cho đến khi chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Tính toán của Bộ Tài chính cho thấy, số thu từ thuế tài sản sẽ đem lại 20.000 - 31.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, tuỳ từng phương án đề xuất.

Nguồn: dothidiaoc.com