Quá trình biến mất của khu dân cư Thủ Thiêm 1996 diễn ra thế nào?

.
Nguồn: dothidiaoc.com