Sốt đất đã lan đến Côn Đảo, giá tăng chóng mặt

.
Nguồn: dothidiaoc.com