Sốt đất Phú Quốc đã giảm nhiệt, Vân Đồn vẫn âm ỉ

.
Nguồn: dothidiaoc.com