Chứng khoán Bảo Việt báo lãi quý II giảm 25% so với cùng kỳ

.

Công ty chứng khoản Bảo Việt là công ty chứng khoán đầu tiên thành lập tại Việt Nam với cổ đông sáng lập là Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính, chính thức hoạt động kể từ ngày 26/11/1999.

Lĩnh vực hoạt động của công ty là: môi giới chứng khoán, tự doanh, tư vấn doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư, phân tích và tư vấn đầu tư.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu hoạt động quý II đạt 133,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Kỳ này lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ lãi (FVTPL) của công ty đạt hơn 27 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 30,7% lên 51 tỷ đồng. Hoạt động môi giới đem về hơn 45,6 tỷ đồng, giảm khoảng 29%.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động kỳ này của BVS lại tăng mạnh 20,6% lên 83,35 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 60% nhưng chi phí tài chính cũng tăng 131,8%. Chi phí quản lý cũng tăng 16,5% lên 21,9 tỷ đồng.

Kết quả, Chứng khoán Bảo Việt lãi sau thuế quý II hơn 26,59 tỷ đồng, giảm 25,4% so với quý II/2017.

Hết quý II/2018, tổng tài sản của công ty đạt 3.853 tỷ đồng, tăng 75% so với số đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng mạnh từ 1.740,9 tỷ đồng lên thành 3.400,5 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK của BVS bất ngờ tăng vọt từ chỉ 10,2 tỷ đồng lên thành 1.546,9 tỷ đồng. Các khoản cho vay tăng 18,9% lên 1.586,8 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn của công ty cũng tăng mạnh từ 490 tỷ đồng lên thành 1.792,3 tỷ đồng (gấp 3,65 lần).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, BVS ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 55,5 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và hoàn thành 41,3% kế hoạch năm.

Ngọc Linh

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b="body",ce="createElement",ac="appendChild",st="style",ds="display",n="none",gi="getElementById"; var i=d[ce]("iframe");i[st][ds]=n;d[gi]("M325814ScriptRootC223696")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M325814ScriptRootC223696");}var dv=iw[ce]("div");dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=223696;c[ac](dv); var s=iw[ce]("script");s.async="async";s.defer="defer";s.charset="utf-8";s.src="//jsc.mgid.com/t/h/thuonghieucongluan.com.vn.223696.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();
--> Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn