LienVietPostBank giảm 64% lợi nhuận trong quý II/2018

.

Thu nhập lãi thuần của LienVietPostBank cũng thu hẹp (giảm 12%) chủ yếu do chi phí vốn huy động tăng nhanh hơn. Thu hoạt động dịch vụ dù tăng khá nhưng hiện vẫn đóng góp chưa nhiều cho ngân hàng. Do đó, dù dự phòng giảm còn chi phí hoạt động chỉ nhích nhẹ, lợi nhuận trước thuế quý II của ngân hàng giảm 64% về còn 159 tỷ đồng.  

Nhờ tăng trưởng lợi nhuận trong quý trước đó nên lãi trước thuế 6 tháng chỉ giảm 23%, đạt 546 tỷ đồng. EPS nửa đầu năm xấp xỉ 530 đồng.

LienVietPostBank đã tuyển dụng ròng thêm 798 nhân sự, nâng số nhân viên lên 8.178 người. Ngân hàng cũng cho biết, việc phát triển mạng lưới qua các Phòng Giao dịch bưu điện khiến chi phí hoạt động tăng 11,25% so với 6 tháng đầu năm 2017.

Được biết, nguyên nhân chủ yếu khiến tổng thu nhập hoạt động của LienVietPostBank giảm mạnh là khoản lỗ thuần từ đầu tư chứng khoán quý II (108 tỷ đồng) trong khi cùng kỳ báo lãi tới hơn 290 tỷ đồng.

Giải trình về khoản lỗ này, ngân hàng cho biết đã phải trích lập dự phòng do biến động chung của thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, quy mô tài sản đã tăng 7,62% so với đầu năm, lên 175.881 tỷ đồng, trong đó phần lớn là do tăng khoản cho vay khách hàng. Tăng trưởng tín dụng đạt 13,8% sau nửa đầu năm nâng dư nợ lên 114.526 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn tăng nhanh giúp tỷ lệ nợ trung dài hạn giảm từ 73,6% xuống còn 69,3%. Tỷ lệ nợ xấu đã giảm đáng kể từ 1,07% xuống 0,98% chủ yếu do giảm mạnh nợ nhóm 5.

Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng có sự thay đổi khi nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh từ 13.500 tỷ đồng xuống còn 1.682 tỷ đồng. Bù lại, huy động tiền gửi khách hàng tăng tới hơn 14% lên 146.316 tỷ đồng.

LienVietPostBank cũng tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng lên gần 10.400 tỷ đồng nguồn tiền huy động từ phát hành giấy tờ có giá. Giảm tỷ trọng nguồn vốn rẻ hơn trên liên ngân hàng cũng có thể là một nguyên nhân khiến thu nhập lãi thuần của LienVietPostBank giảm đáng kể trong kỳ này trong bối cảnh hệ số NIM nhiều ngân hàng tăng cao.

Ngọc Linh

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b="body",ce="createElement",ac="appendChild",st="style",ds="display",n="none",gi="getElementById"; var i=d[ce]("iframe");i[st][ds]=n;d[gi]("M325814ScriptRootC223696")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M325814ScriptRootC223696");}var dv=iw[ce]("div");dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=223696;c[ac](dv); var s=iw[ce]("script");s.async="async";s.defer="defer";s.charset="utf-8";s.src="//jsc.mgid.com/t/h/thuonghieucongluan.com.vn.223696.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();
--> Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn