PVC kêu gọi cổ đông đầu tư mua 51% cổ phần nắm giữ tại PVC-IC

.

 

 Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

PVC-IC là công ty thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có tổng vốn điều lệ 300 tỷ đồng, tương đương 30 triệu cổ phần, (mệnh giá 1 cổ phần là 10.000đ)  trong đó 15.300.000 cổ phần do PVC nắm giữ chiếm tỉ lệ 51%.

Trong bối cảnh “sóng gió” của công ty mẹ PVC  thời gian qua, tình hình sản xuất kinh doanh của PVC và các công ty thành viên gặp nhiều khó khăn thách thức.

Uy tín và thương hiệu của PVC sụt giảm trên  thị trường, việc tìm kiếm đấu thầu dự án, công trình mới chưa có tín hiệu khả quan.

Theo báo cáo tại Đại hội: Năm 2017, PVC-IC không hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Không có công trình mới. Giá trị sản lượng bằng 36,7% so với chỉ tiêu đề ra; doanh thu bằng 57%; lợi nhuận sau thuế (âm 43 tỷ đồng).

Ra mắt HĐQT gồm 5 thành viên

Năm 2018, PVC-IC đề ra nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu là thu hồi công nợ. Đẩy mạnh bán căn hộ dự án  “PVC-IC Diamond” tại 33 A đường 30/4, Vũng Tàu.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Thế (Tổng Giám đốc PVC) cho biết: Thực hiện nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVC đang xúc tiến việc thoái vốn PVC tại PVC-IC nên rất cần cổ đông quan tâm đầu tư mua lại phần vốn của PVC tại đây.

Đại hội cổ đông PVC-IC lần này đã bầu bổ sung 1 thành viên độc lập HĐQT là ông Đỗ Văn Cường thay cho ông Phạm Mạnh Cường xin rút do nguyện vọng cá nhân. Ông Phạm Chu Tứ, thành viên HĐQT được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Thanh Huyền

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b="body",ce="createElement",ac="appendChild",st="style",ds="display",n="none",gi="getElementById"; var i=d[ce]("iframe");i[st][ds]=n;d[gi]("M325814ScriptRootC223696")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M325814ScriptRootC223696");}var dv=iw[ce]("div");dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=223696;c[ac](dv); var s=iw[ce]("script");s.async="async";s.defer="defer";s.charset="utf-8";s.src="//jsc.mgid.com/t/h/thuonghieucongluan.com.vn.223696.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();
--> Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn