Rà soát một loạt sản phẩm đang bị áp thuế tự vệ

(TBTCO) - Bộ Công thương đang tiến hành rà soát một loạt các sản phẩm hàng hóa đang bị áp thuế tự về khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Bộ Công thương (Cục Phòng vệ thương mại) cho biết, vào tháng 10 hàng năm, cơ quan điều tra thông báo việc tiếp nhận hồ sơ miễn trừ đối với vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ. Được biết, thời hạn miễn trừ đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ nộp trong thời điểm này là 1 năm tính từ ngày 1/1 - 31/12 của năm kế tiếp. Vì vậy, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các doanh nghiệp liên quan nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ cho năm 2019.

Đầu tiên là sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu: Ngày 18/7/2016, Bộ Công thương đã áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00. Trong đó, các sản phẩm thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 dùng để sản xuất vật liệu hàn được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Tiếp đến, Bộ Công thương có thông báo rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt. Trước đó, ngày 26/03/2018, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 958/QĐ-BCT về việc rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt.

Sau khi kết thúc điều tra, ơ qucan điều tra – Cục Phòng vệ thương mại đã hoàn thiện dự thảo báo cáo kết luận rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt.

Hiện nay, Cục Phòng vệ thương mại đã gửi dự thảo kết luận rà soát tới các bên liên quan của vụ việc và đề nghị các bên liên quan cho ý kiến đối với dự thảo kết luận rà soát giữa kỳ trước 18/10 tới.

Để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Bộ Công thương đề nghị các doanh nghiệp ngành nghề liên quan gửi thông tin theo thời hạn quy định./.

Tố Uyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn