Thủ tục sang tên sổ đỏ

Thủ tục sang tên sổ đỏ

Thủ tục sang tên toàn bộ sổ đỏ (đối với chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng) áp dụng chung cho cả đất thổ cư và nhà chung cư cao tầng

Thủ tục xin cấp sổ đỏ năm 2017

Thủ tục xin cấp sổ đỏ năm 2017

Theo Luật đất đai 2013. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn